HỘI THẢO “NHỮNG CẢI TIẾN TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH ”

Kính gửi quý Thầy, cô

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên chuyên ngành Tiếng Anh, sinh viên chuyên Anh của Trường ĐH An Giang, giáo viên tiếng Anh của các trường trung học phổ thông trong tỉnh An Giang, và giảng viên Tiếng Anh của một số trường đại học, cao đẳng sư phạm lân cận trong khu vực ĐBSCL có cơ hội tiếp cận với các phương pháp giảng dạy, học tập tiếng Anh một cách hiệu quả, nâng cao năng lực chuyên môn, và mở rộng mối quan hệ hợp tác, Trường ĐH An Giang có kế hoạch tổ chức hội thảo “Innovations in EFL Assessments and Teaching Methods” (“Những cải tiến trong phương pháp đánh giá và giảng dạy tiếng Anh”).

Thời gian: Ngày 18 – 19/5/2018, buổi sáng: 08h – 11h00, buổi chiều: 13h30 – 16h30

Địa điểm: Phòng họp 2, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm, Trường ĐH An Giang

Người trình bày:  ThS. David Courtney, chuyên gia tiếng Anh, Giảng viên trường ĐH Cần Thơ

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh

Nội dung các chuyên đề của hội thảo:

Thời gian

Chuyên đề

18/05/2018

8:00 – 11:00

Formative assessment (demo and design)

Đánh giá quá trình (dạy mẫu và thiết kế hoạt động)

18/05/2018

13:30 - 16:30

Designing writing assessments (demo and design) 

Đánh giá kỹ năng Viết (dạy mẫu và thiết kế hoạt động)

 

19/05/2018

8:00 – 11:00

 

Teaching integrated skills (demo and design)

Giảng dạy tích hợp các kỹ năng (dạy mẫu và thiết kế hoạt động)

 

 

19/05/2018

13:30 - 16:00

Reflections and Action plans

Tổng kết hội thảo và chia sẻ kế hoạch hành động

 

Quý thầy/cô vui lòng đăng ký tham dự hội thảo qua đường link sau:

https://bit.ly/2HY8FSh

Hoặc liên hệ ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH An Giang. Email: ntanguyet@agu.edu.vn, ĐT: 0918984103 trước ngày 16/5/2018.

Trân trọng.
KHOA NGOẠI NGỮ.