Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/ffl.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY GT-TLGD TRƯỜNG ĐHAG

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY, BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH DUYỆT, SỬ DỤNG TRƯỜNG ĐHAG