THÔNG ĐIỆP NĂM HỌC 2021 – 2022

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học có năng lực và phẩm chất chuyên môn, năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước, Khoa Ngoại ngữ tự hào là đơn vị đào tạo uy tín, được hàng nghìn sinh viên, học viên và giáo viên lựa chọn để học tập và nâng cao trình độ. Trongnăm học 2021-2022, Khoa Ngoại ngữ sẽtiếp tục đổi mới các chương trình đào tạo (CTĐT), nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đăng ký kiểm định 02 CTĐT trình độ đại học ngành Sư phạm tiếng Anh vàngành Ngôn ngữ Anh theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.Thông qua các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên, thực tập nghề nghiệp, … sinh viên sẽ có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập năng động, hiệu quả, nhằm phát triển toàn diệnvề phẩm chất, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, và tư duy sáng tạo để thành côngtrong học tập và công việc tương lai trong môi trường đa văn hóa và hội nhập quốc tế

 

 

THE FACULTY STATEMENTS FOR THE ACADEMIC YEAR 2021 - 2022

          With the mission of preparing university-level human resources with professional competence, high quality, research capacity in fields of linguistics and English language teaching to meet needs of the socio-economic development of the Mekong Delta and Vietnam, the Faculty of Foreign Languages ​​is proud to be a prestigious training unit, chosen by thousands of students, trainees and teachers to study, to improve their qualifications, and to develop their professions. In the academic year 2021-2022, the Faculty of Foreign Languages ​​will continue to reform training programs, to enhance the quality of teaching and scientific research, and will register for accreditation of 2 university-level training programs in English Language Teacher Education and English Language in accordance with the Asian University Network Standards (AUN-QA). Through extracurricular activities, scientific research, international cooperation, student exchange, professional internships, etc., students will have opportunities to experience a dynamic and effective learning environment for an overall goal of comprehensive development in students’ capacity in terms of ethical and professional competencies, and creative thinking to succeed in study and future work in a multicultural and internationally integrated environment. 

Khoa Ngoại ngữ