Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/ffl.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG ĐIỆP KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2017-2018

Khoa Ngoại ngữ phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu có chất lượng về giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ và giảng dạy Tiếng Anh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh An Giang, khu vực ĐBSCL và Việt Nam nói chung.

Trong năm học 2017 – 2018, khoa tiếp tục vận hành và đánh giá hiệu quả của 03 chương trình đào tạo chính quy được thiết kế theo chuẩn CDIO và 02 chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm; xây dựng chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành Du lịch và Thương mại; áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến; nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên; và gắn kết việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng một môi trường học tập thân thiện, hợp tác giữa giảng viên, sinh viên và tình nguyện viên nước ngoài; đạt được mục tiêu phát triển toàn diện năng lực sinh viên về phẩm chất, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, và khả năng thích ứng với môi trường học tập và làm việc đa văn hóa.

 

THE FACULTY STATEMENTS FOR ACADEMIC YEAR 2017-2018

 The Faculty of Foreign Languages ​​strives toward a unit of high-quality training and research in foreign language education, English language studies, and English teaching to create qualified human resources for An Giang province, the Mekong Delta, and Vietnam. In this academic year 2017 – 2018, the Faculty continues to deliver and evaluate its three full-time training programs following CDIO standards and two part-time training programs; design English Language programs specializing in Tourism and Business. The Faculty also aims to incorporate innovative teaching methods; improve staff’s capacity; foster teaching and learning outcomes through connecting teaching, research, and international cooperation; build up a friendly and active environment for enhancing collaborative learning among lecturers, students, and international volunteer lecturers; work toward an overall goal of comprehensive development in students’ capacity in terms of morality, professional competencies, and adaptation ability for success in a multi-cultural working environment. 

Khoa Ngoại ngữ