Thông báo tham gia Hội thảo "Tăng cường tư duy phản biện cho sinh viên"

Hội thảo “Enhancing students’ critical thinking” (Tăng cường tư duy phản biện cho sinh viên)

      Nhằm giúp sinh viên của Trường Đại học An Giang có cơ hội tìm hiểu và trang bị thêm kiến thức về tư duy phản biện, Khoa Ngoại ngữ tổ chức buổi hội thảo chuyên đề về chủ đề “Enhancing students’ critical thinking” (Tăng cường tư duy phản biện cho sinh viên) .

       Tham gia buổi báo cáo chuyên đề, người tham dự sẽ được trình bày và thảo luận về tầm quan trọng của tư duy phản biện, tiến trình tư duy phản biện và cách thức ứng dụng tư duy phản biện trong giảng dạy và học tập.

I.  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

- Giảng viên & sinh viên khoa Ngoại ngữ

- Giảng viên các khoa, trung tâm, phòng ban của trường ĐH An Giang có quan tâm.

- Sinh viên các khoa khác của trường ĐH An Giang có quan tâm

- Giáo viên của trường PT THSP có quan tâm

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NGƯỜI TRÌNH BÀY:

- Thời gian: Từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 00, ngày 19 tháng  05  năm 2017.

- Địa điểm: Phòng 222, Khu Văn phòng khoa, khu Trung tâm, Trường ĐHAG.

- Người trình bày: Tiến sĩ Farshid Moghimi, tình nguyện viên giảng dạy tiếng Anh tại khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang.

- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh. 

Khoa Ngoại ngữ