Hình ảnh Hội thi hùng biện tiếng Anh năm 2017

Đội thi số 2

 Đội thi số 3

 

 Đội thi số 7

 Đại biểu đến tham dự Hội thi

 Ban giám khảo và Ban thư ký

Trao giải Khuyến khích

Trao giải Ba

 Trao giải Nhì

 Trao giải Nhất

 Ban tổ chức và thi sinh chụp hình lưu niệm