Báo cáo chuyên đề về Độ xác trị và độ tin cậy

Trong 2 buổi chiều ngày 22-23/03/2017, Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học An Giang - đã tổ chức Báo cáo chuyên đề về Độ xác trị và đô tin cậy (Validity and Reliability) trong nghiên cứu khoa học. Người trình bày chính trong buổi báo cáo là TS. Farshid Moghimi (TNV đang công tác tại Khoa Ngoại ngữ, ĐHAG), cùng với sự hỗ trợ của các giảng viên trong Khoa gồm: TS. Trần Thị Thanh Huế (P.Trưởng khoa) và ThS. Lê Đỗ Thái, và TS. Huỳnh Thanh Tiến (P. Trưởng phòng QLKH và HTQT). Tham dự buổi báo cáo chuyên đề có ThS. Trương Thị Thanh Nga – Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ học và Dịch thuật - cùng với các sinh viên đang thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đại học và toàn thể các sinh viên đang tham gia học phần Nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ.

Thông qua bài báo cáo của mình, TS. Farshid Moghimi đã làm rõ những nội hàm quan trọng của độ xác trị và độ tin cậy, nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo độ xác trị và độ tin cậy trong nghiên cứu khoa học. Đồng thời, TS. Farshid Moghimi cũng cung cấp những ví dụ minh họa cũng như một số cách làm cụ thể để có thể đạt được độ xác trị và độ tin cậy cần thiết trong quá trình làm nghiên cứu khoa học. Các giảng viên và sinh viên tham dự buổi báo cáo cũng đã tham gia các hoạt động thảo luận và thực hành tại buổi báo cáo trong không khí thân mật và với tinh thần tích cực.

Buổi báo cáo đã đem lại cho người tham dự nhiều kiến thức bổ ích về Độ xác trị và độ tin cậy nói riêng, góp phần nâng cao sự hiểu biết về hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin và ảnh: Lê Đỗ Thái