Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017

    Thực hiện Thông báo số 4699/TB-LĐTBXH, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, cụ thể như sau:

    Cán bộ công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 01 ngày duy nhất vào ngày 06/04/2017, tức ngày 10/3 âm lịch.

    Chi tiết vui lòng xem tại đây