CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC

     Kính gửi đến quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên thông tin về các chương trình học bổng sau đại học năm 2017 của Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Đại học Thammasat, Thái Lan như sau:

Chương trình học bổng sau đại học

 

 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế