Công đoàn

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 6

 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 6 NHIỆM KỲ 2017-2018 RA MẮT NHẬN NHIỆM VỤ TRƯỚC ĐẠI HỘI

CÔNG BỐ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

GIÂY PHÚT HỒI HỘP VÀ LÀM VIỆC CĂNG THẲNG CỦA BAN KIỂM PHIẾU

LÀM VIỆC NGHIÊM TÚC CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ THƯ KÝ

CÔNG ĐOÀN VIÊN NHIỆT LIỆT THAM GIA ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

Công Đoàn trường Đại học An Giang

Kế hoạch số 05/KH-ĐHAG về việc tổ chức đón Xuân, vui Tết Bính Thân 2016