THÔNG BÁO VỀ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG TRA CỨU MỤC LỤC THƯ VIỆN

     Nhằm giúp cho sinh viên khóa mới hiểu rõ hơn về cách tra cứu các mục lục tại Thư viện. Thư viện trường Đại học An Giang tổ chức buổi báo cáo chuyên đề "Kỹ năng tra cứu mục lục thư viện". 

     Thời gian: 03 ngày (từ ngày 28/3 đến 30/3/2017)

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ

Vào chiều ngày 26/02/2017, Khoa Ngoại ngữ trường Đại học An Giang đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm về Kiểm tra và Đánh giá (Testing and Assessment) trong giảng dạy tiếng Anh nói chung và các môn rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ (Nghe và Viết) nói riêng. Năm báo cáo viên bao gồm: ThS. Trương Thị Thanh Nga – Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ học và Dịch thuật, ThS.

Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm viết bài báo khoa học

     Vào ngày 3/1/2017, Khoa Ngoại Ngữ trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kỹ nghiệm và kỹ năng viết bài tóm tắt nghiên cứu (abstracts) để đăng ký báo cáo tại các hội thảo và bài báo khao học (journal articles) đăng trên các tạp chí quốc tế trong lĩnh vực Ngôn ngữ học ứng dụng và Giảng dạy ngôn ngữ. Hai báo cáo viên bao gồm TS.

Trang