Bản tin Hội thảo về "Viết đề cương nghiên cứu"

       Vào ngày 23/05/2017, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức Hội thảo về cách viết Đề cương nghiên cứu khoa học (Writing Research Proposal) do Ts. Frashid Moghimi, TNV tại khoa thực hiện. Hội thảo này hướng đến cán bộ giảng viên và sinh viên toàn trường.

Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017

    Thực hiện Thông báo số 4699/TB-LĐTBXH, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, cụ thể như sau:

    Cán bộ công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 01 ngày duy nhất vào ngày 06/04/2017, tức ngày 10/3 âm lịch.

Trang