Hội thảo tiếng Anh mùa hè - Môi trường rèn luyện Anh ngữ bổ ích

     Trong những ngày giữa hè năm 2017, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang lại được vinh dự chào đón các tình nguyện viên đến từ bang Texas, Hoa Kỳ, đến tổ chức Hội thảo tiếng Anh mùa hè cho cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học An Giang.

Trang