Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/ffl.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông báo Đại hội đại biểu Đoàn Khoa Ngoại ngữ

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Khoa Ngoại ngữ Lần II, nhiệm kỳ 2017 - 2018.

Sẽ diễn ra tại HT 180B.

Lúc 17g30p ngày thứ Bảy 28.10.2017.

vì tính chất quan trọng của Đại hội, đề nghị các đồng chí đại biểu thu xếp công việc, tham dự đầy đủ.

THÔNG ĐIỆP KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2017-2018

Khoa Ngoại ngữ phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu có chất lượng về giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ và giảng dạy Tiếng Anh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh An Giang, khu vực ĐBSCL và Việt Nam nói chung.

Trang