Công tác Đảng

ĐẠI HỘI CHI BỘ IV NHIỆM KỲ 2017-2020

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

    

Đoàn Chủ tịch làm việc tại Đại hội

   

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ IV

   

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chi ủy

Ban chi ủy mới ra mắt đậi hội

 

Văn phòng Đảng uỷ

Đại hội Chi bộ IV nhiệm kỳ 2017-2020